Stijve!

June 30, 2010

Zo blijft de mijne voor altijd stijf!

Opinionmaker! Professor Stone – Thermo Nuclear Economist

Mijn mening doet er waarschijnlijk niet toe, maar ik wilde hem toch even geven, in het kader van de voortschrijdende Economische Politiek van vandaag. Allereerst is de benadering van de politiek tav de economie op zijn zachts gezegd kinderlijk.

In tijden van economische teruggang is het van belang om de financien te stimuleren, de beste wijze is daarbij het verhogen van de koopkracht en verlagen van de kosten voor de burger. In dat geval wordt er gekocht geleend en geinvesteerd, wat de economie stimuleert.

Job Cohen is totaal ongeschikt om het land te leiden, hij is eigenlijk een soort banale moraalridder a la Balkenende maar dan zonder haar! Deze heren hebben een aantal standaard zinnen als: Zo gaan we in NL niet met elkaar om / Wij zijn voor een NL waar iedereen mee doet / etc. Afstelpolitici!

Rutten en Pechtold zijn kakkers, en hebben daardoor geen band met het NL volk, wat ook blijkt uit hun partijprogramma’s, de mensen die zij niet kennen en niet kunnen begrijpen, worden geofferd voor het grote goed.

Roemer en Halsema hebben betere programma’s voor de armen, maar de essentie van de zaak is toch vergeten, nl totale omslag van productie/consumptie maatschappij naar duurzame leefbare non-maatschappij. Men babbelt over groen, ook de PvdD doet dat, maar beseft niet dat we allemaal zo’n 50-70% in inkomen terugmoeten, nl een basis inkomen van 50 euro per persoon per maand, gratis wonen, alleen groene energie, geen autos maar fietsen.. Geen vlees meer op tafel, geminimaliseerd medicijngebruik, minder werken, kortom een eenvoudiger bestaan dat niemand wil!

Dus er zijn twee wegen terug naar af of geld bijdrukken en doorrennen, de eerste geeft verreweg de meeste kans om te overleven wereldwijd, de tweede zorgt voor een apocalips van vastlopende economische systemen en wereld wijde honger oorlog en malaise.. Politiek is echter een werkzaamheid van gewone mensen die het hebben van de meningen van gewone mensen, allen zijn zij misleid en verblind door de kleine wereld waar zij in leven. Dus is politiek geen oplossing voor problemen, maar een prolongatie en veroorzaker van meer problemen.

Verkiezingen zullen nooit iets veranderen, tenzij het systeem instort en onwerkbaar wordt, het is totaal onbelangrijk wie er aan de macht is. Bij de een komt de ellende eerder, bij anderen wordt het pappen en nathouden, maar het einde komt zolang het wereldwijde systeem oneerlijk en geweldadig is en blijft.. Hoogmoed komt voor de val!

Stem dus wat je wilt, en heb de illusie dat je meebeslist, voel de verantwoording straks als het helemaal fout gaat. Jullie en jullie kinderen zullen waarschijnlijk creperen, en anders jullie kleinkinderen wel!

Professor Stone.