Economische Groei is Belachelijk

Ja, groei en bloei, dan weer herfst en winter… Ik dacht aan Jerzy Kosinsky’s Boek Stappen, over die tuinman..
In de Economie en de Politiek kunnen ze wel weer een goeie tuinman gebruiken. Economische groei is natuurlijk belachelijk als die moet worden gecontinueerd, om de rente op staatsschulden te kunnen blijven betalen. Het houdt ergens op dan loopt de boel in de soep.. daar hoef je geen Econoom voor te zijn, maar dat ben ik toevallig wel! Aangenaam drs. Z. Zelfmans, media-econoom, overtuigd tegenstander van de “snelle” consumptiemaatschappij en de daarmee samenhangende Groeicultus. Groei gaat in Feite al steeds langzamer omdat die niet meer gemeten wordt als deel van het BNP (Bruto Nationaal Product) maar in %-en van de Groei zelf.
Deze Groei van de Groei is noodzakelijk om dit Economische systeem in stand te houden. Omdat de Rente op Staatsleningen meegroeit, moet er groei blijven, om die Rente te blijven te betalen en zo nog meer te kunnen lenen. Geld is papier en heeft niet echt veel waarde, ok het is luxe papier met gadgets en chips aan boord, maar niet waard wat er op staat. Het geld wat wij gebruiken in de moderne snelle consumptiemaatschappij is in feite een berg ongedekte cheques. Ook de consumptieartikelen die massaal aan de man worden gebracht, zijn gemaakt om zo snel mogelijk kapot te gaan of verouderd te zijn.. En dat allemaal voor een elite van kleingeschapen olifanten, die trachten te compenseren door macht te begeren, en mensen af te richten tot koop en werkvee, hebben ze zelf dan niet door, dat ze hun eigen tijd hier ook verdoen met onzin en bovendien hun eigen soort belazeren. Deze wereld waar wij serieus in proberen te leven is belachelijk georganiseerd, we zijn bezig met het leiden van een compleet zinloos bestaan, waar mensen hun paar kosmische minuten in deze tijd/ruimte verdoen met onzin en voortplanting, met als doel alleen het preserveren van de soort? In dat geval doen we het ook niet best, onze Groeizin heeft de voorraden van deze planeet al flink aangesproken, en de rest half vervuild, dus: Zinloosheid als Levensdoel?
Ben je jong en ben je slim.. Ga liever zg. ‘dom’ werk doen: boeren, telen, timmeren, zagen, bouwen, repareren, creeren, fysieke kunsten maken of koken.
Geld is papier en bestaat eigenlijk niet; een huis, een bord voedsel of een stuk fruit, een doek of een lied bestaan wel!
Ja tog?!