Crisis, Welke crisis?

July 24, 2012

Waar is dat eigenlijk begonnen, dat regeringen van landen hun onafhankelijkheid opgaven, door te lenen van grote banken? Het is toch immers zo dat er altijd geld binnenkwam via belastingen, waar alles van geregeld werd.. Ik denk dat de politiek een veer heeft gelaten, door ooit te zeer bezig te zijn met het invullen van zg multinationale belangen en wel moest lenen om aan de corrupte verplichtingen aan bijv. Lockheed, Leopard, en Europa te voldoen. De EU was ooit een samenwerking om economisch vooruit te komen, maar sloeg langzaam maar zeker om in een ongecontroleerde nieuwe door het laag democratisch gehalte oncontroleerbare regelgever en kostenpost. De zogenaamde uitbreidingsdrang tegen iedere prijs, bijv. de kapitalisatie van nationale instellingen als bijv zorg en ouderdomsverzekeringen met als reden de regels vanuit het zeer ondemocratisch Europa, het gelobby van grote bedrijven hebben geleid to een situatie waar er eenvoudig te weinig geld was om zo door te gaan. Toen is lenen bij gewoonte er in geslopen, eerst een projectje hier en daar en later als regel steeds grotere bergen staatsobligaties, dus vaste rentebedragen als deel van de begroting, gaten die niet meer gevuld werden maar gedekt met nieuwe leningen. Ik noem dat het postbank effect: Door mensen eenmalig toe te staan rood te staan is in de 80-er jaren iedere Postbank klant een leenslaaf geworden omdat eenmaal geleend de nieuwe nul van min 500/ later 1000 gulden(nu 2000 euri?) ontstond die alleen eenmaal per driemaanden in de plus moest staan, daardoor heeft vrijwel iedere Nederlander schuld bij de bank en de jaarlijkse rente is na 30 jaar alles bij elkaar allang en breed over het oorspronkelijke bedrag heen gegaan.

Zo is het ook met de landen gegaan eerst werd geleend en afbetaald later geleend om de rentes te betalen die ook nog eens steeds verder opliepen, daardoor is het financiele systeem ontwricht en er een nieuw systeem ontstaan waar regeringen niet langer de belangen van de burgers maar de belangen van de financiele instellingen beschermen. Als er nu problemen zijn wordt er dus niet geleend, dat kan immers niet meer, maar de burgers worden uitgewrongen, met als excuus Europa en de Economische situatie. Deze situatie is door misinformatie en mismanagement ontstaan, de burger is belazerd een bot van zogenaamde Economische groei toegeworpen en nu draaien Nationale economiën op verplichte groei door de rentes die voor die groei worden betaald… Dat kan niet eeuwig doorgaan groei is niet oneindig, die moet stoppen anders wordt de groei duurder dan de vooruitgang en zal iedereen creperen. Europa is alleen nog een manier om de burger te manipuleren of je voor of tegen bent maakt niet uit de rentes moeten betaald worden, of je wordt afgewaardeert door Moody’s, de nieuwe wereldleider uit de VS.

De uitweg: Er is maar een uitweg stoppen met struisvogelpolitiek de schulden nationaliseren en teniet verklaren en met schone lei beginnen, ja maar dan vallen de banken om. Laat die banken maar vallen, er zijn er al meer als mensen en er komen er steeds meer bij, ze leveren geen echte bijdrage aan de maatschappij hebben een grote bek en stelen ons geld.. Als we willen bouwen moeten we materiaal kopen en aan het werk, niet werken om banken te betalen, om volgend jaar weer geld te lenen, om weer te kunnen bouwen. Dat is een grote mythe die onze wereld verziekt, banken en financiele instelling zijn oplichters, geld bestaat eigenlijk niet, want er is geen cent dekking per Euro.. We kunnen zelf ook Euro’s drukken en ze gebruiken om met elkaar te handelen, daar hebben we geen banken voor nodig!

Luister naar deze oude anarchist en alles sal reg kom!

Tour de France

Zij die mij beter kennen, weten, dat ik niet veel op heb met de bestaande maatschappij, waar slaven worden gekweekt om te consumeren en te produceren. Alles geregeld in een geraffineerd systeem van territoria, politiek en massa-manipulatie via betaalde media. Het wereldvolk blijft dom dankzij geloof en misleiding.

Zo zie ik ook de ‘sport’ als werk van slaven voor grote bedrijven en maffe nationale belangen, de verdeel en heers methodes van de Romeinen gaan hand in hand met afgoden en “Geeft het volk brood en spelen”, respect voor mens en/of natuur bestaat niet.. Eigenlijk vraag ik me af waarom? Lijdt de mensheid aan een massa-minderwaardigheidscomplex?

De Tour de France is de grootste fraude van alle hedendaagse zich ‘sport’ noemende publieksmenners.

Sport is eigenlijk het gebruiken van je lichamelijk mogelijkheden, om in onderlinge competitie te proberen elkaar de loef af te steken, zo’n primitieve strijd kan heel mooi zijn voor ons mensen. Manipulatie en inmenging van geldschieters, sponsoren en Internationale organisaties, die allen uit eigenbelang de ‘sport’ organiseren, maken van oorspronkelijke goede sporters, helaas slaven. Werkers verdeeld in kopmannen en leiders, die voor geld de oorspronkelijke sport prostitueren.

Professionele ‘sport’ bestaat niet, het is werk, gaat om geld en macht en leidt tot corruptie en onderdrukking.

Ik weet, waar ik het over heb, ik fiets al heel mijn leven hard en goed en ben nu, op mijn 56ste nog steeds in prima conditie, rijdt regelmatig tochten tot soms 1000-1500 km in een paar weken. Fietsen is zwaar werk, maar voor je plezier en persoonlijke voldoening een heel mooie sport waar je oud mee kan worden en fit bij blijft. Zoals wielrenners in de professionele ‘sport’ werken is gewoon gevaarlijk en zeer onverstandig, maar ja het is hun werk. Daarom malen ze er niet om om de aangeboden en door de industrie ontwikkelde uithouding en prestatie verhogende drugs te gebruiken en blijven gebruiken. Veel van deze werkers worden daarom niet oud of sterven aan kanker of hartproblemen, alles voor de sport.

Als iemand, zoals Armstrong, zich jarenlang heeft opgeoffert voor zijn bazen en daar wat successen mee heeft behaald, wordt hij later ook nog eens persoonlijk en lichamelijk kapot als grofvuil langs de kant gezet.. Maar nee hoor hij blijft, solidair met het systeem, zwijgen! Echt heel ziek dat Internationale media en Internationale organisaties zo werken, eigenlijk is het allemaal crimineel tuig. Zoals de voedselindustrie bepaalt wat je eet, zo bepaald de van jou belastinggeld betaalde bijv. NOS journalist, hoe jij er over denkt. Zo kan ik niet denken, ik ben anarchist en die gooien niet met bommen die bepalen zelf hoe ze de wereld zien en proberen anderen wijzer te maken!

Image

Tot slot dit: Bij de Olympische spelen worden slechts die Nederlandse sporters geselecteerd, die serieuze medaille-kansen hebben, dit is gewoon strijdig met de Olympische gedachte (Verbroedering der Volken door Sport), waarin de verliezer net zoveel waarde heeft als de winnaar.. Er wordt gewoon openlijk toegegeven, dat Nederland meer medailles moet winnen dan de vorige keer, echt bizar, Nederland is heel klein en bestaat eigenlijk al helemaal niet. Wat is winnen in een wereld waar alles totaal ongelijk is verdeeld, en mensen van de honger sterven, omdat ze gevangen zitten in een woestenij, door hun geloof ongebreideld doorfokken en elkaar afmaken om honger en ander leed, met door door de rijke landen ontwikkelde en geleverde wapens?? Tegen de mensen die meedoen wil ik zeggen, jongens en meisjes laat je niet gebruiken, door niemand en voor geen enkele valse of andere zaak. Sport omdat het leuk is en als je presteert, heel fijn, geniet ervan, maar zie het in perspectief! Denk ten alle tijden aan jezelf je gezondheid en je eenmalig bestaan op aarde.

Wetenschatters!

July 11, 2012

Al mijn Wetenschat door de schertstrechter en dan nonvideren maar.

Het mesoterisch gezelschap was bijeen, er werd gewag gemaakt van trangulatie en botularisatie van de zadige gemeenschat en de uitvrijding daarvan. Menig wetenschatter had voor omnivrale taken gestaan, en er werd stevig gedronken. De botnekkige achterstaander raapte zijn stembanden tezamen en inclameerde: “Familiaire vrienden, alsook tegenbeners, men is hier bijeen en dat is al heel wat.. Na jaren van exclusie en diep doorvorsende hersenspiralen is er een lichte trilling onstaan, waarvan wij heden het tweevoud ontwaren, Ik geef de voorspraak aan Wouter Vorst, onze nagelhakker, om de ontluistering en verwarring weg te nemen!”

Grote dank tegenstrijder!”, sprak Wouter, diepzins bereid tot extraclamatie, “Wezensvreemde genotsmiddelen kunnen niet wegnemen, wat sommigen thans ontwaren, dat wat anderen onvermoed ontwarren, de kernkularisatie van zwarte wetenschat, door de schertstrechter gehaald, en non-operatief ontdaan van iedere zin! Megatriatische samenplakkers hebben onze chaos overgenomen en in de natuur der lichtbrekers geplaatst, hier is niet weinig aan te doen, waarom wij het beter laten voor wat het is. Laat ons bier drinken!!”.

Een luid applaus rolde door de zaal waar 956 wetenschatters uit het hele universum samen waren voor hun eenmalig “Verslag zonder meervoudige bespiegeling van zinvolle deeltjestheorien”, zoals niet ongebruikelijk vind zo’n bijeenkomst plaats met grote vreugde, en in België. En terecht dit land kent het beste bier.

De tweede spreker, Alberto Zaminsky, overclameerde iets om de essentie van het congres te benadrukken: “De non-formisten onder  U ontvoordrukken, dat wat menig zwijger reeds wist, omdat de wetenschat anders voorgoed omniet dan wel verloren zal blijken, voor enig wanschertser er kennis van kan nemen. Thans blijkt niet onminnig gezien door cententellers van laag allooi, de onteerde bruiden van politici daargelaten. De ‘Large Caldron Collider’ generatie is thans opgestaan en zal onze kennis vernietigen met legitiem lijkende vormthesen, waar leken in zullen tuinen! Actieve passiviteit is gewenst, om hier een stutbalk voor te plaatsen. Geweldadige actie is niet vereist, maar onontkoombaar. Het koper is gesmeed en de elektrolieten zijn geplaatst, onze Tesla-machine zal storen, waar overige middelen wegsmelten in het vocht der tijden. Bent u er klaar voor?”

Ja” klonk het uit 957 kelen, aangezien Willebrord Sema zojuist, zoals gewoonlijk, te laat was gearriveerd.

Meestal werd er in zo’n geval tot verwijdering overgegaan, maar Willebrord werd genomen voor wat hij was. De menigte zuchtte en dronk nog een Westmalle Dubbel. Westvleteren werd boven Westmalle verkozen, maar de catering had zich vergist en dat was voor menig wetenschatter een acceptabele blijk van de verwachte verloedering. Op het podium werd een gordijn opgezwaaid en de machine torende voor de verzamelde excentriekelingen omhoog , dan weer omlaag en pulseerde in de breedte! Wouter Vorst bracht de seinsleutel op een rood fluwelen kussentje naar Zaminsky, die met het apparaatje in handen zachtjes naar Willebrord Sema wenkte, die vervolgens het podium betrad.

Vrijzinnigen en Krankhartigen!”sprak hij, terwijl Willebrord de batterij aansloot op de ontsluiting van de seinsleutel, waarop het apparaat rollende leds in allerlei kleuren begon te tonen, “De plaats is hier en de tijd is nu, laten wij onze glazen ledigen en er nog een nemen voor het moment van seclusie daar is!”

Uit: De exterminatie van Jochem Brunn en andere verhalen – door Samuel Stone

(wordt vervolgd)