Wetenschatters!

July 11, 2012

Al mijn Wetenschat door de schertstrechter en dan nonvideren maar.

Het mesoterisch gezelschap was bijeen, er werd gewag gemaakt van trangulatie en botularisatie van de zadige gemeenschat en de uitvrijding daarvan. Menig wetenschatter had voor omnivrale taken gestaan, en er werd stevig gedronken. De botnekkige achterstaander raapte zijn stembanden tezamen en inclameerde: “Familiaire vrienden, alsook tegenbeners, men is hier bijeen en dat is al heel wat.. Na jaren van exclusie en diep doorvorsende hersenspiralen is er een lichte trilling onstaan, waarvan wij heden het tweevoud ontwaren, Ik geef de voorspraak aan Wouter Vorst, onze nagelhakker, om de ontluistering en verwarring weg te nemen!”

Grote dank tegenstrijder!”, sprak Wouter, diepzins bereid tot extraclamatie, “Wezensvreemde genotsmiddelen kunnen niet wegnemen, wat sommigen thans ontwaren, dat wat anderen onvermoed ontwarren, de kernkularisatie van zwarte wetenschat, door de schertstrechter gehaald, en non-operatief ontdaan van iedere zin! Megatriatische samenplakkers hebben onze chaos overgenomen en in de natuur der lichtbrekers geplaatst, hier is niet weinig aan te doen, waarom wij het beter laten voor wat het is. Laat ons bier drinken!!”.

Een luid applaus rolde door de zaal waar 956 wetenschatters uit het hele universum samen waren voor hun eenmalig “Verslag zonder meervoudige bespiegeling van zinvolle deeltjestheorien”, zoals niet ongebruikelijk vind zo’n bijeenkomst plaats met grote vreugde, en in België. En terecht dit land kent het beste bier.

De tweede spreker, Alberto Zaminsky, overclameerde iets om de essentie van het congres te benadrukken: “De non-formisten onder  U ontvoordrukken, dat wat menig zwijger reeds wist, omdat de wetenschat anders voorgoed omniet dan wel verloren zal blijken, voor enig wanschertser er kennis van kan nemen. Thans blijkt niet onminnig gezien door cententellers van laag allooi, de onteerde bruiden van politici daargelaten. De ‘Large Caldron Collider’ generatie is thans opgestaan en zal onze kennis vernietigen met legitiem lijkende vormthesen, waar leken in zullen tuinen! Actieve passiviteit is gewenst, om hier een stutbalk voor te plaatsen. Geweldadige actie is niet vereist, maar onontkoombaar. Het koper is gesmeed en de elektrolieten zijn geplaatst, onze Tesla-machine zal storen, waar overige middelen wegsmelten in het vocht der tijden. Bent u er klaar voor?”

Ja” klonk het uit 957 kelen, aangezien Willebrord Sema zojuist, zoals gewoonlijk, te laat was gearriveerd.

Meestal werd er in zo’n geval tot verwijdering overgegaan, maar Willebrord werd genomen voor wat hij was. De menigte zuchtte en dronk nog een Westmalle Dubbel. Westvleteren werd boven Westmalle verkozen, maar de catering had zich vergist en dat was voor menig wetenschatter een acceptabele blijk van de verwachte verloedering. Op het podium werd een gordijn opgezwaaid en de machine torende voor de verzamelde excentriekelingen omhoog , dan weer omlaag en pulseerde in de breedte! Wouter Vorst bracht de seinsleutel op een rood fluwelen kussentje naar Zaminsky, die met het apparaatje in handen zachtjes naar Willebrord Sema wenkte, die vervolgens het podium betrad.

Vrijzinnigen en Krankhartigen!”sprak hij, terwijl Willebrord de batterij aansloot op de ontsluiting van de seinsleutel, waarop het apparaat rollende leds in allerlei kleuren begon te tonen, “De plaats is hier en de tijd is nu, laten wij onze glazen ledigen en er nog een nemen voor het moment van seclusie daar is!”

Uit: De exterminatie van Jochem Brunn en andere verhalen – door Samuel Stone

(wordt vervolgd)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: